Data Penduduk Menurut Mata PencaharianKLASIFIKASI PEKERJAAN  
                   
NO NAMA TEMPAT / TGL LAHIR JENIS PEKERJAAN
PETANI / PEKEBUN  POLRI TNI PNS GURU BURUH HONORER
1 ARJUATI KENAWAT, 1/1/1958            
2 WIN JANUAR TAKENGON, 1/8/1980            
3 SASTRI DALILA KERAMAT JAYA, 13/09/1983            
4 NASARUDDIN SIMPANG TIGA, 1/7/1953            
5 SITI KALA NEMPAN, 1/7/1958            
6 NASRULLAH MUARA BATUN, 23/03/1978            
7 RAHMAH KERAMAT JAYA, 25/08/1981            
8                  
9                  
10                  
11                  
12                  
13                  
14                  
15                  
16                  
17                  
18                  
19                  
20                  
21                  
22                  
23                  
24                  
25                  
26                  
27                  
28                  
29                  
30                  
31                  
32                  
33                  
34                  
35                  
36                  
37                  
38                  
39                  
40                  
41                  
42                  
43                  
44                  
45                  
46                  
47                  
48                  
49                  
50                  
51                  
52                  
53                  
54                  
55                  
56                  
57                  
58                  
59                  
60                  
61                  
62                  
63                  
64                  
65                  
66                  
67                  
68                  
69                  
70                  
71                  
72                  
73                  
74                  
75                  
76                  
77                  
78                  
79                  
80                  
81                  
82                  
83                  
84                  
85                  
86